Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation

Zeppelin mail  -  01.02.2017 18:00
13. e@uction

Lot 10001
HONGKONG 1937, 29.4. PAA-Erstflugbrief Hong Kong-Honolulu mit rs. Ank.-Stempel (Muller 15). 6
6; Flugpost; FLUGPOST INTERNATIONAL; Alphabetisch nach Ländern;
6; Airmail; INTERNATIONAL AIRMAIL; Allgemein
Result My bid     Starting price